Historisk arkiv

Samemanntallet effektiviseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår endringer i sameloven for å følge opp Sametingets forslag om samlet føring av samemanntallet. (19.12.2003)

Pressemelding

Nr.: 183/2003
Dato: 19.12.2003

[ Samisk versjon ]

Samemanntallet effektiviseres

Regjeringen foreslår endringer i sameloven for å følge opp Sametingets forslag om samlet føring av samemanntallet.

- Dette er et forslag med en betydelig rasjonalisering og forenkling. Det betyr at kommunene slipper å føre og administrere et eget samemanntall i sin kommune. Sametinget vil ha ansvaret for den samlete manntallsføringen, for at manntallet føres kommunevis og for å kvalitetssikre manntallet, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Etter forslaget skal begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget. Kommuner som mottar begjæringer, bør oversende disse løpende til Sametinget. Sametinget vil, i samarbeid med Sentralkontoret for folkeregistrering, foreta innføringer i det sentrale folkeregisteret og sørge for at kommunene får et oppdatert og endelig valgmanntall til sametingsvalget.