Historisk arkiv

Ny advokatordning i asylsaker på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet sender i dag på høring et forslag som innebærer at asylsøkere får flere timer med advokatbistand i klageomgangen. Samtidig mister de retten til advokatbistand under saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet. (19.12.2003)

Pressemelding

Nr.: 182/2003
Dato: 19.12.2003

Ny advokatordning i asylsaker på høring

Kommunal- og regionaldepartementet sender i dag på høring et forslag som innebærer at asylsøkere får flere timer med advokatbistand i klageomgangen. Samtidig mister de retten til advokatbistand under saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet.

I dag har alle asylsøkere rett til tre timer advokatbistand ved fremsettelse av en asylsøknad, og tre timer bistand ved en eventuell klage over avslag. Departementet mener at det i utgangspunktet ikke er behov for omfattende juridisk bistand i søknadsfasen, og at Utlendingsdirektoratet og en frivillig organisasjon kan ivareta asylsøkernes behov for informasjon og bistand på dette stadiet.

Forslaget innebærer at asylsøkere i stedet får fem timer bistand fra advokat i klagefasen og ingen bistand fra advokat i tidsrommet før det foreligger et avslag.

Enkelte grupper med særlige behov vil fortsatt ha rett til advokatbistand på søknadstidspunktet.

- Den nye ordningen vil gi en bedre og mer målrettet utnyttelse av ressursene som brukes på rettssikkerhet for asylsøkere, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Dette er oppfølging av en omfattende evaluering av dagens advokatordning, og den tilsvarer ordninger en rekke andre land har hvor hovedvekten av advokatbistand er i klagefasen.

Høringsbrevet finnes her.