Historisk arkiv

Porsanger får nytt kommunenavn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Porsanger kommune får fra 1. januar 2004 nytt tre-språklig kommunenavn. (06.06.2003)

Pressemelding

Nr.: 82/2003
Dato: 06.06.2003

Porsanger får nytt kommunenavn

I statsråd ble det i dag vedtatt at Porsanger kommune med virkning fra 1. januar 2004 får nytt tre-språklig kommunenavn. Kommunen får tre likestilte navneformer – Porsanger (norsk), Porsángu (samisk) og Porsanki (kvensk/finsk).

I offisiell skriftlig og muntlig kommunikasjon skal den norske navneformen tas med der det norske språk brukes, mens den samiske eller kvenske/finske navneformen skal tas med der henholdsvis samisk og kvensk/finsk språk brukes. Ved offentlig skilting til kommunen som administrativ enhet, i eventuell ny logo og på kommunens offentlige brevpapir, forutsettes det at alle tre navneformer brukes.

Vedtaket er gjort etter søknad fra kommunen selv og med hjemmel i kommuneloven. Regjeringen har lagt stor vekt på den betydning offisielle flerspråklige kommunenavn har for å fremme bruk av samisk og kvensk/finsk språk og bevare etnisk identitet.

Porsanger er den første kommune i landet som får tre-språklig kommunenavn. Regjeringen har tidligere ved kongelig resolusjon fastsatt to-språklige navn på fem kommuner. Av disse ligger fire i Finnmark fylke og én i Troms. Regjeringens vedtak i saker om to-språklige kommunenavn har vært basert på lokale initiativ og bred tilslutning gjennom høringsprosessene.