Historisk arkiv

Utvalg skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Et utvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av statlig tilsyn med kommunesektoren, ble i dag oppnevnt i statsråd. (27.06.2003)Leder av utvalget er fylkesmann Tora Aasland.

Pressemelding

Nr.: 97/2003
Dato: 27.06.2003

Utvalg skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren

Fylkesmann Tora Aasland
Leder av utvalget fylkesmann Tora Aasland.

Et utvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av statlig tilsyn med kommunesektoren, ble i dag oppnevnt i statsråd.

- Utformingen av statlig tilsyn overfor kommuner og fylkeskommuner er forskjellig fra sektor til sektor. Det har ikke blitt foretatt noen samlet gjennomgang av tilsynet med kommunene/fylkeskommunene tidligere. Derfor vil regjeringen nå ha en samlet gjennomgang av statlig tilsyn med kommunesektoren, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Utvalgets arbeid skal ha som utgangspunkt at tilsynet med kommunesektoren skal ligge til fylkesmannen for å sikre politisk styring og samordning overfor kommunene. Tilsynet skal være dialogbasert og støttende, samtidig skal det komme klart fram når tilsynet har en kontrollrolle og når det har en veilederrolle.

Utvalgets funksjonstid varer til 01.09.2004.

 • Leder av utvalget er fylkesmann Tora Aasland. Øvrige medlemmer er:
 • Seniorrådgiver Svein Berbu, Oppegård
 • Rådmann Ole Hetland, Stavanger
 • Avdelingsdirektør Christine Hjortland, Oslo
 • Ordfører Guri Ingebrigtsen, Vestvågøy
 • Avdelingsdirektør Siv Hilde Lindstrøm, Oslo
 • Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Oslo
 • Prosjektleder Tove Eikrem Mork, Molde
 • Lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk, Bærum
 • Avdelingsdirektør Vidar Skaaland, Kristiansand
 • Dr. polit. forsker Signy Irene Vabo, Oslo
 • Universitetslektor Søren Wiig, Bergen
 • Fylkeslege Petter Øgar, Sogndal
 • Revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad, Stavanger

Mandat for utvalget