Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Lovregulering av utbyggingsavtaler — nødvendig og forutsigbart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forslaget til lovregulering av utbyggingsavtaler som legges fram i dag stanser muligheten for at kommuner kan presse frem urimelige avtaler med utbyggere av boligområder. - Det har vært behov for å stramme inn lovverket, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. (19.11.2004)

Pressemelding

Nr.: 179/2004
Dato: 19.11.2004

Lovregulering av utbyggingsavtaler - nødvendig og forutsigbart

Forslaget til lovregulering av utbyggingsavtaler som legges fram i dag stanser muligheten for at kommuner kan presse frem urimelige avtaler med utbyggere av boligområder. – Det har vært behov for å stramme inn lovverket, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

- Med dette lovforslaget skaper vi like rammer for alle kommuner og utbyggere som vil bruke utbyggingsavtaler. I tillegg hindrer vi at boligkjøpere må betale ekstra for kommunal infrastruktur utover det man gjør over skatteseddelen og via kommunale avgifter. Forslaget bidrar til at det offentlige og private kan videreutvikle de gode sidene ved dagens praksis og unngå misbruk, sier Solberg.

Lovforslaget krever at avtalebidraget skal være nødvendig i forhold til tiltaket. I tillegg foreslår departementet at kommunene skal innarbeide rammer for utbyggingsavtalene i planvedtak eller andre kommunale vedtak, slik at prosessen skal være forutsigbar. Det legges også vekt på kommunens egne forpliktelser. Avtalene skal kunngjøres og sikres offentlighet, men er ellers privatrettslige. Tvister om selve avtalen må derfor avgjøres av domstolene.

To forskjellige lovutvalg har tidligere laget forslag til lovregler for utbyggingsavtaler. Begge har gått inn for innstramming i forhold til dagens avtalefrihet. Planlovutvalget har i stor grad villet forby dagens bruk, mens Bygningslovutvalget har gått inn for å kreve at utbyggers avtalebidrag må være nødvendig.

Til toppen