Historisk arkiv

Ellen Inga Hætta statssekretær i KRD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta (51), Kautokeino, til stats­sekretær for statsråd Erna Solberg fra 22. oktober 2004.

Pressemelding

Nr.: 163/2004
Dato: 15.10.2004

[ Samisk versjon ]

Ellen Inga Hætta statssekretær i KRD

Ellen Inga Hætta. Foto: Kristell Herland, KRD

Kongen har i statsråd i dag utnevnt reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta (51), Kautokeino, til statssekretær for statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 22. oktober 2004. Hun etterfølger Anders Eira, som etter søknad fikk avskjed i nåde 8. oktober.

Hætta er lærerutdannet og har samisk grunnfag. Hun gjennomgikk i 1992-1993 Forsvarets Høgskoles hovedkurs.

Ellen Inga O. Hætta var lærer i barne- og ungdomsskolen i Kautokeino fra 1973 til 1987, direktør i Samisk utdanningsråd fra 1994 til 1999 og avdelingsdirektør i Sametinget fra 1999 til 2001. Siden 2001 er hun reindriftssjef i Norge. Hun har siden 1981 hatt en rekke kommunale og regionale verv. Hun var ordfører i Kautokeino fra 1988 til 1991, var medlem av Nordområdeutvalget, er medlem av styret for Universitet i Tromsø og styret for Helseregion Nord. Hun var leder i Kautokeino Høyre fra 1992 til 1994.