Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fire utjevningsmandater til Sametinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som innebærer at Sametinget får fire nye mandater. Samtidig kan Sametinget stille krav om 40 prosent kjønnsfordeling. (19.11.2004)

Pressemelding

Nr.: 181/2004
Dato: 19.11.2004

[ Samisk versjon ]

Fire utjevningsmandater til Sametinget

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som innebærer at Sametinget får fire nye mandater. Samtidig kan Sametinget stille krav om 40 prosent kjønnsfordeling.

Etter lovendringen får Sametinget 43 representanter. De fire nye mandatene tilfaller valgkretsene som får flest godkjente stemmer. Endringene foreslås gjennomført med virkning fra og med valget i 2005.

-Endringen medfører en mer rettferdig valgordning til Sametinget, ved at forskjellen i antall stemmer bak hver enkelt sametingsrepresentant blir mindre enn i dag, sier statsråd Erna Solberg. -Partier og organisasjoner som stiller til valg har hovedansvaret for å sikre en balansert kjønnsmessig representasjon, men vi foreslår at Sametinget selv kan fastsette bestemmelser om kjønnsbalanse på valglistene.

Kommunal- og regionaldepartementet bevilget i år 300 000 kroner til Sametinget for å sette i gang et ekspertutvalg til en bred vurdering av ulike sider ved sametingsvalget. Utredningen kan danne grunnlag for eventuelle nye endringer i valgordningen før valget i 2009.

Departementet bidro også med 230 000 kroner til Sametingets kampanje med sikte på å øke kvinnerepresentasjonen i Sametinget ved valget i 2005. Kampanjen skal gjøre listestillerne ansvarlig for å øke kvinnerepresentasjonen på Sametinget ved valget, bidra til at flere kvinner blir motivert til å stille på førsteplass på listene og at det dannes kvinnenettverk.

Til toppen