Historisk arkiv

Regjeringen foreslår ny advokatordning i asylsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår at asylsøkere skal få flere timer med advokatbistand i klageomgangen. Samtidig mister de retten til advokatbistand under saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet. (02.04.2004)

Pressemelding

Nr.: 45/2004
Dato: 02.04.2004

Regjeringen foreslår ny advokatordning i asylsaker

Regjeringen foreslår at asylsøkere skal få flere timer med advokatbistand i klageomgangen. Samtidig mister de retten til advokatbistand under saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet.

I dag har alle asylsøkere rett til tre timer advokatbistand ved fremsettelse av en asylsøknad, og tre timer bistand ved en eventuell klage over avslag. Regjeringen mener at det i utgangspunktet ikke er behov for omfattende juridisk bistand i søknadsfasen, og at Utlendingsdirektoratet og en frivillig organisasjon kan ivareta asylsøkernes behov for informasjon og bistand på dette stadiet.

Forslaget innebærer at asylsøkere får fem timer bistand fra advokat i klagefasen og ingen bistand fra advokat før det foreligger et avslag. Enkelte grupper med særlige behov vil fortsatt ha rett til advokatbistand på søknadstidspunktet.

- Den nye ordningen vil gi en bedre og mer målrettet utnyttelse av ressursene som brukes på rettshjelp for asylsøkere, sier kommunal- og regionalminister Erna
Solberg. - Dette er oppfølging av en omfattende evaluering av dagens advokatordning, og den tilsvarer ordninger i en rekke andre land hvor hovedvekten av advokatbistand er i klagefasen.