Historisk arkiv

Sametinget overtar ansvaret for samemanntallet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Etter en lovendring i statsråd i dag har Sametinget overtatt bostedskommunenes ansvar for innføringer og strykninger i samemanntallet på grunnlag av mottatte begjæringer. (14.05.2004)

Pressemelding

Nr.: 68/2004
Dato: 14.05.2004

[ Samisk versjon ]

Sametinget overtar ansvaret for samemanntallet

Kongen i statsråd har sanksjonert endring i sameloven.

Etter lovendringen har Sametinget overtatt bostedskommunenes ansvar for innføringer og strykninger i samemanntallet på grunnlag av mottatte begjæringer. Sametinget har også fått myndighet til å gi samtykke til bruk av samemanntallet, blant annet til forskning. Tidligere var det departementet som gjorde dette.

I samsvar med Lagtingets vedtak skal lovendringen skje straks.