Historisk arkiv

Sammenslutning av Aure og Tustna kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt sammenslutning av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal fylke. Sammenslutningen finner sted fra 1. januar 2006. Navnet på den nye kommunen blir Aure. (26.11.2004)

Pressemelding

Nr.: 182/2004
Dato: 26.11.2004

Sammenslutning av Aure og Tustna kommuner

Regjeringen har i dag vedtatt sammenslutning av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal fylke. Sammenslutningen finner sted fra 1. januar 2006. Navnet på den nye kommunen blir Aure.

Aure og Tustna har begge gått gjennom en prosess der konsekvensene av en sammenslutning av de to kommunene har blitt utredet og vurdert. Begge kommunestyrene ga sommeren 2004 tilslutning til sammenslutningen, etter folkeavstemminger i begge kommunene høsten 2003. I begge kommunene sa et flertall ja til sammenslutning.

- Det er alltid lett å si nei til noe nytt. I Aure og Tustna valgte innbyggerne å se framover, og sa ja til sammenslutning, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. - Samtidig ser vi resultatet av to kommuner som har jobbet systematisk med temaet på flere fronter over tid. Når Imarsundforbindelsen kommer på plass, vil den nye kommunen framstå som en helhetlig kommune. Forutsetningene er nå lagt for å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, også i framtiden.

Til grunn for beslutningen lå en forutsetning om at Imarsundprosjektet skal vedtas. Prosjektet innebærer blant annet en broforbindelse mellom Aure og Tustna. Regjeringen vedtok våren 2004 at Imarsundprosjektet skal realiseres. Les mer om dette i pressemelding fra Samferdselsdepartementet 28. mai i år. Som en del av finansieringen av Imarsundforbindelsen har Kommunal- og regionaldepartementet gitt 15 millioner kroner i støtte.