Historisk arkiv

Stortingsvalet og sametingsvalet 12. september 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

I statsråd i dag er valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet 2005 fastsett til måndag 12. september 2005. (07.05.2004)

Pressemelding

Nr.: 59/2004
Dato: 07.05.2004

Stortingsvalet og sametingsvalet 12. september 2005

I statsråd i dag er valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet 2005 fastsett til måndag 12. september 2005.

Kvart einskilt kommunestyre kan vedta at det i vedkomande kommune skal haldast val også søndag 11. september 2005.