Historisk arkiv

4 850 000 kroner ekstra til omstilling i forsvarskommunar i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 13.05.2005 (Revidert nasjonalbudsjett)

Pressemelding

Nr.: 85/2005
Dato: 13.05.2005

Revidert nasjonalbudsjett

4 850 000 kroner ekstra til omstilling i forsvarskommunar i Nordland

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til kommunar i Nordland som er råka av omstillingane i Forsvaret med 4 850 000 kroner. Totalt blir det løyvd 9 470 000 kroner i 2005.

- Løyvinga går til kommunar og regionar som mister mange arbeidsplassar. Det er ei hjelp til å setje i gang tiltak for å styrkje nærings- og busetjingsgrunnlaget der Forsvaret legg ned eller reduserer verksemda og det er vanskeleg å skaffe alternative arbeidsplassar, seier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Kommunal- og regionaldepartementet delegerer fullmakt til fylkeskommunane slik at dei i samråd med kommunane og regionane som er råka, kan ta avgjerd om økonomisk stønad. Dette er eit ledd i arbeidet med å styrkje fylkeskommunane si rolle som regional utviklingsaktør og fylgjer opp prinsippet om desentralisering.