Historisk arkiv

Ny tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 13.05.2005 (Revidert nasjonalbudsjett)

Pressemelding

Nr.: 95/2005
Dato: 13.05.2005

Revidert nasjonalbudsjett

Ny tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Det er vedtatt innføring av lovfestet opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 1.9.2005. Regjeringen vil samtidig endre dagens tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere til et per capita tilskudd.

- Det er nødvendig å øke kvaliteten, progresjonen og resultatoppnåelsen i norskopplæringen, samtidig er det behov for å forenkle finansieringsordningen og gjøre den mer fleksibel og resultatorientert, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Med regjeringens forslag vil kommunene motta tilskudd per person i målgruppen uavhengig av hvordan tilbudet organiseres.

Kommunene vil få et tilskudd på 33 000 kroner for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, og 88 000 kroner for personer fra øvrige land. Tilskuddet vil bli utbetalt over fem år, med hovedvekt på de første tre årene. For å stimulere til et kvalitativt godt tilbud, vil regjeringen også innføre et resultattilskudd på 10 000 kroner som kommunene får for hver deltaker som avlegger en prøve med tilfredsstillende resultat, sier kommunalministeren. Kommuner med få personer som utløser tilskudd, og hvor interkommunalt samarbeid ikke er praktisk mulig, kan søke Fylkesmannen om særskilte skjønnsmidler knyttet til denne ordningen.

For innvandrere som ikke omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vil dagens tilskuddsordning bli beholdt i en overgangsperiode på fem år.