Historisk arkiv

Penger til nytt borettsregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 13.05.2005 (Revidert nasjonalbudsjett)

Pressemelding

Nr.: 74/2005
Dato: 13.05.2005

Penger til nytt borettsregister

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 2 millioner kroner til oppstarten av borettsrettsregisteret, som kommer i drift fra 1. juli 2006.

Forutsetningen er at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag om et statlig borettsregister. Det vil i så fall gi Ullensvang kommune atten nye arbeidsplasser. - For en kommune på denne størrelsen er det snakk om et betydelig antall arbeidsplasser. Lokaliseringen er med på å sikre bosettingen og verdiskapningen i regionen i tråd med regjeringens politikk, sier kommunalminister Erna Solberg.

Registeret over borettslagsboliger blir en del av grunnboken. Målsettingen er at grunnboken kan fungere som rettsregister for borettslagsboliger fra 1. juli 2006, og at denne delen av den nye borettslagsloven da kan iverksettes.

Justisdepartementet har tidligere vedtatt å legge et servicesenter for tinglysning til samme kommune. Disse arbeidsplassene vil komme i tillegg til borettsregister-jobbene.