Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Jordbruksoppgjøret 2004: St.prp. nr. 66 (2003-2004) Om jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 sendes i dag til Stortinget. (28.05.2004)

Jordbruksoppgjøret til Stortinget

Jordbruksoppgjøret 2004: St.prp. nr. 66 (2003-2004) Om jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 sendes i dag til Stortinget.


28. mai 2004