Historisk arkiv

Planteforskrift er opphevet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Som en del av departementets arbeid med forenkling av regelverket, er forskrift om godkjenning av importører av planter og levende plantedeler nå opphevet. (19.01.2004)

Planteforskrift er opphevet

Som en del av departementets arbeid med forenkling av regelverket, er forskrift om godkjenning av importører av planter og levende plantedeler nå opphevet. (Forskrift av 22.12.1993 NR. 1333 om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler).

De hensyn som forskriften ivaretar er langt på vei ivaretatt i annet regelverk. Departementet mener derfor at det ikke er behov for å beholde godkjenningsordningen for importører av planter og plantedeler.


19. januar 2004