Historisk arkiv

Eiendom: Hakloa Vestre blir ekspropriert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Eiendom: Det ble i statsråd i dag vedtatt å ekspropriere eiendommen Hakloa Vestre i Oslomarka til fordel for Jo Arne Ødegård. (07.10.2005)

Eiendom: Hakloa Vestre blir ekspropriert

Eiendom: Det ble i statsråd i dag vedtatt å ekspropriere eiendommen Hakloa Vestre i Oslomarka til fordel for Jo Arne Ødegård.

Jo Arne Ødegård har søkt om ekspropriasjon av husmannsplassen Hakloa Vestre, som ligger i Oslo kommune og eies av Carl Otto Løvenskiold. Ødegård er oppvokst på plassen.

Landbruksdepartementet avslo ekspropriasjonssøknaden. Ved kongelig resolusjon av 5. februar 2002 ble det bestemt at klagen fra Jo Arne Ødegård ikke skulle tas til følge.

Ikke anket
Oslo tingrett har kjent den kongelige resolusjonen ugyldig ved dom 22. februar 2005. Denne dommen ble ikke anket.

Jo Arne Ødegård har opprettholdt søknaden om ekspropriasjon av plassen og det har ikke vært mulig å få til en minnelig ordning. Saken har derfor blitt behandlet på nytt, og ved kongelig resolusjon er det i dag bestemt at klagen tas til følge, dvs. at søknaden om ekspropriasjon innvilges.

Grunnlaget for vurderingen av søknaden er endret på et vesentlig punkt. Carl Otto Løvenskiold hadde ved forrige gangs behandling gitt Jo Arne Ødegård et tilbud om å overta plassen på nærmere angitte vilkår. Det ble lagt til grunn at tilbudet var så godt at vilkårene for å ekspropriere plassen den gang ikke var oppfylt. Dette tilbudet har Løvenskiold ikke gjentatt overfor Jo Arne Ødegård.

Eiendom: Det ble i statsråd i dag vedtatt å ekspropriere eiendommen Hakloa Vestre i Oslomarka til fordel for Jo Arne Ødegård.


7. september 2005