Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Russland kan gi næringsvekst i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Finnmark 2002-2005. Internasjonal kontakt og næringsutvikling skal skape ny vekst innen fiskeri, reiseliv, bergverk og petroleumsindustri, sier miljøvernminister Børge Brende. (11.10.02)

Pressemelding

Dato: 11.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Russland kan gi næringsvekst i Finnmark

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Finnmark 2002-2005. Internasjonal kontakt og næringsutvikling skal skape ny vekst innen fiskeri, reiseliv, bergverk og petroleumsindustri, sier miljøvernminister Børge Brende.

‑ Fylkesplanen legger til rette for mer privat næringsliv i en region der offentlig tjenesteyting tradisjonelt har stått sterkt. Samarbeidet i Barentsregionen blir viktig i denne sammenheng, fortsetter han.

Utenrikspolitisk dimensjon

Brende understreker at den utenrikspolitiske dimensjonen i fremtiden vil stå sentralt innen næringsutvikling, kultur, miljøspørsmål, helse, utdanning og infrastruktur. Havbruk, bedre markedsføring av reiselivet og en variert næringsstruktur er også blant de tiltakene som skal skape et mer positivt bilde av fylket. Regjeringen ber om at en lager konkrete strategier for dette.

Forskning på kongekrabbe er også aktuelt, herunder krabbens innvirkning på bunnfauna, mellomlagring og oppfôring og overgang fra forskningsfangst til ordinært fiske. De fiskere som har opplevd størst ulemper av krabben, kan få fangstkvoter i første omgang.

Viktig for regional utvikling

‑ Den planen som Regjeringen har godkjent, er et viktig instrument i arbeidet for å fremme den regionale utviklingen i Finnmark. Sammen med kommunene og næringslivet skal også statsforvaltningen i fylket delta i det regionale partnerskapet som fylkeskommunen har fått ansvar for å lede, sier Børge Brende.

Det samiske perspektivet er ivaretatt på en god måte. Planen har også trukket inn det kvenske perspektivet på områder som språk, kultur og utdanning.

Kontaktperson

Avd.dir. Hans Jacob Neumann tlf. 22 24 59 10 - mob. 975 05 142

Til toppen