Historisk arkiv

Bjørnøya vernet som naturreservat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Bjørnøya på Svalbard ble i Statsråd i dag vedtatt vernet som naturreservat. Naturreservatet vil omfatte hele Bjørnøya inklusive de marine områdene ut til fire nautiske mil. (16.08.02)

Pressemelding

Dato: 16.08.02

Bjørnøya vernet som naturreservat

Bjørnøya på Svalbard ble i Statsråd i dag vedtatt vernet som naturreservat. Naturreservatet vil omfatte hele Bjørnøya inklusive de marine områdene ut til fire nautiske mil. Reservatet vil dekke ca. 177 km 2> landareal og ca. 605 km 2> av havområdene rundt øya. Unntatt er ca. 1200 dekar omkring den meteorologiske stasjonen nord på øya.


Lomvi på Bjørnøya.
Foto: Hallvard Strøm , Norsk Polarinstitutt.

- Gjennom fredning av Bjørnøya tar vi et viktig skritt videre mot det nasjonale målet om å bevare det biologiske mangfoldet og verne et representativt utvalg av norsk natur, sier miljøvernminister Børge Brende. -Samtidig oppfyller Norge internasjonale forpliktelser..

Hekkekoloniene på Bjørnøya er blant de største på den nordligere halvkule, og flere av bestandene har verneverdi på internasjonalt nivå. Som eneste øy i den mest produktive delen av Barentshavet midtveis mellom Finnmarkskysten og Spitsbergen er Bjørnøya et nøkkelområde for sjøfugl og for gjess under trekk

Sårbare sjøfuglbestander

Brende understreker imidlertid at sjøfuglbestandene på Bjørnøya er sårbare både for forurensning av havet og overbeskatning av fiskeressursene. Disse problemene har Regjeringen nå grepet fatt i gjennom utarbeidelsen av en forvaltningsplan for Barentshavet, der påvirkningene fra aktiviteter som fiskerier, petroleumsvirksomhet, skipsfart og langtransporterte forurensninger sees i sammenheng.

Storslått landskap

Den isolerte øya med det særegne og storslåtte landskapet, og de grunne havområdene rundt, utgjør en naturtype som ikke finnes innenfor de eksisterende verneområdene på Svalbard. Øya har i tillegg et variert spekter av verneverdige kulturminner, og den er lite påvirket av lokale inngrep og aktiviteter. Hensikten med vernet er nettopp å bevare dette uberørte preget. Øya har også verdi som et referanseområde for forskning og overvåking.

Streng verneform

Naturreservat er en streng verneform og innebærer at inngrep eller tiltak som kan endre naturmiljøet ikke kan iverksettes. Dyr, planter og andre levende organismer er fredet, mens fiske i sjøen inntil videre reguleres av forskrifter, i dette tilfelle gitt av Fiskeridepartementet.

Kontaktperson

Fredrik Juell Theisen, tlf. 22 24 60 55

Les mer

  • linkdoc135383#docForskrift om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard
  • linkdoc135380#docOpprettelse av Bjørnøya naturreservat, kongelig resolusjon
  • linkdoc135385#docKart over Bjørnøya naturreservat
  • linkurlhttp://miljo.npolar.no/mosj/MOSJ/Default.htm_blankMiljøovervåkning – Svalbard og Jan Mayen (Norsk polarinstitutt) (søk på "Bjørnøya")
    For ytterligere opplysninger om fuglelivet på Bjørnøya, kontakt Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt, tlf. 93245868
  • linkurlhttp://www.miljostatus.no/Tema/biologisk_mangfold/naturomrader_og_arealbruk/vernet_natur/vernet_natur.stm_blank Vernet natur i Norge (Miljøstatus i Norge)


Fra sørspissen av Bjørnøya. I fjellveggen sees lomvi og polarlomvi.
Foto. Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt.