Historisk arkiv

Kristiansand får pris for beste bymiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende tildeler Kristiansand kommune Bymiljøprisen 2002. Kristiansand får prisen for sitt langsiktige arbeid for byutvikling i et bærekraftig perspektiv. (08.10.02)

Pressemelding

Dato: 08.10.02

Kristiansand får pris for beste bymiljø

Miljøvernminister Børge Brende tildeler Kristiansand kommune Bymiljøprisen 2002. Kristiansand får prisen for sitt langsiktige arbeid for byutvikling i et bærekraftig perspektiv. - Intensjonen er at Bymiljøprisen skal bli en årlig pris. Jeg håper at denne prisen kan inspirere byene til å satse sterkere på miljøet, sier miljøvernminister Børge Brende.

Diplom- Kristiansand kommune er en foregangskommune på bymiljø. Jeg håper at andre byer kan lære av Kristiansand. Det er framtidsrettet politikk å forbedre miljøet i byene, sier Brende.

Attraktive byrom

Miljøvernministeren overrakte prisen til ordfører Bjørg Wallevik i Kristiansand tirsdag. I begrunnelsen la Brende vekt på at kommunen har satset på et langsiktig og systematisk arbeid for miljøvennlig byutvikling med vekt på overordnet bystruktur, forbedret kollektivtransport og sykkelvegnett, attraktive byrom og grøntstruktur, renere vannmiljø og god tilgjengelighet for alle.

Kristiansand i førersetet

Kristiansand har stor bredde i sitt miljøarbeid, og det spenner fra kulturminner til stedsforming til gjenvinning av avfall og energi, legger Brende til i sin begrunnelse for at Kristiansand får den nystiftede prisen.

Kommunen sitter i førersetet for denne satsingen og har vært en pådriver for å utvikle samarbeid med statlige etater, fylkeskommunen, næringslivet og befolkningen.

Ny pris

Opprettelsen av prisen markerer at det er utarbeidet en generell politikk på området gjennom St.m. 23 "Bedre miljø i byer og tettsteder". Utdelingen skjer til en by som på en god måte ivaretar intensjonene i meldingen. - Knapt andre byer i Norge har tilsvarende bredde i sitt arbeid med å utvikle et godt bymiljø som Kristiansand, sier Børge Brende.

Kontaktperson

Avd.direktør Marit Kleveland, 97 59 91 52

Godt byrom: Kristiansand har fått bymiljøprisen for sin gode bystruktur, forbedret kollektivtransport og sykkelvegnett, attraktive byrom og grøntstruktur, renere vannmiljø og god tilgjengelighet for alle. Foto: Svein Magne Fredriksen/MD
Godt byrom:Kristiansand har fått bymiljøprisen for sin gode bystruktur, forbedret kollektivtransport og sykkelvegnett, attraktive byrom og grøntstruktur, renere vannmiljø og god tilgjengelighet for alle. Her Øvre torg.
Foto: Svein Magne Fredriksen/MD