Historisk arkiv

"Mjøsbyen" blir innlandshovedstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Hedmark. Hamar skal i framtiden ha større vekst enn Oslo. Innlandsuniversitet og bedre opplæringstilbud skal bidra til denne utviklingen. (08.03.02)

Pressemelding

Dato: 08.03.02
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann tlf. 22 24 59 10 - mob. 975 05 142

"Mjøsbyen" blir innlandshovedstad

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Hedmark. Hamar skal i framtiden ha større vekst enn Oslo. Innlandsuniversitet og bedre opplæringstilbud skal bidra til denne utviklingen.

- Regjeringen mener det er riktig å satse på byene rundt Mjøsa. "Mjøsbyen" skal danne en motvekt til Oslo-regionen. Kompetanse, nyskaping og entreprenørskap blir viktig i denne sammenheng, sier miljøvernminister Børge Brende.

Kunnskap vil være nøkkelen til utvikling og nyskaping i Hedmark framover. Næringslivet og offentlige myndigheter skal sikres tilgang til kompetanse.

Ifølge planen blir det derfor nødvendig å utvikle høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer til et innlandsuniversitet. Hamar-regionen har hatt en svakere befolknings- og sysselsettingsutvikling enn ellers i landet. Hedmark har i dag en lavere andel studenter og disse studerer kortere tid enn landsgjennomsnittet. Dette skal nå endres.

Fylkesplanen inneholder en klar strategi for hvordan boliger, handel og service skal utvikles i byene og tettstedene.

Planen går også inn for å sikre friområder og grøntstruktur og tilrettelegger for mer bruk av sykkel. Regjeringen sier den vil styrke friluftslivet og prioritere utbygging av gang- og sykkelvegnettet.

Fylkesplanen er laget i samarbeid mellom regionale og lokale aktører, fylkeskommunen og kommunene.