Historisk arkiv

Verneplanen for Oslomarka er gjennomført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag sluttført Verneplanen for Oslomarka ved å opprette to nye landskapsvernområder og tre nye naturreservater. (14.06.02)

Pressemelding

Dato: 14.06.02

Miljøvernminister Børge Brende

Verneplanen for Oslomarka er gjennomført

Kongen har i statsråd i dag sluttført Verneplanen for Oslomarka ved å opprette to nye landskapsvernområder og tre nye naturreservater. I tillegg er Ramsåsen naturreservat utvidet.

- Det er svært gledelig at vi har fullført verneplanen for Oslomarka. Med nærhet til mange av landets mest folkerike kommuner vil verneområdene med sine verdier bli svært viktige for opplevelsen av urørt natur, sier Børge Brende.

Verneplanen for Oslomarka er nå gjennomført. Totalt er 15 164 dekar vernet. Verneplanen består av sju nye naturreservater og to nye landskapsvernområder, samt utvidelsen av Ramsåsen naturreservat og innførsel av hogstforbud i Lørensetertjern naturreservat. Av budsjettmessige årsaker har verneplanen for Oslomarka blitt gjennomført over to år.

Verneverdiene er knyttet både til natur- og kulturhistoriske elementer og til geologiske forekomster og formasjoner. Naturverdiene er spesielt knyttet til geologi, barskog, myr, edelløvskog og bekkekløfter med sin spesielle flora og fauna.

Arbeidet med verneplanen tok til i 1971 med en flerbruksplan for Oslomarka. Etter nye vurderinger av det faglige grunnlaget ble et verneforslag godkjent i 1988 og sendt på lokal høring i 1989 og sentral høring i 1993. Etter dette har flere av områdene blitt revidert med påfølgende nye høringsrunder.

Foto: Espen Bratlie
Kongen har i statsråd i dag vernet Blankvann lanskapsvernområde sammen med 6 andre naturreservater og landskapsvernområder. Dermed er verneplanen for Oslomarka gjennomført.
Foto: Espen Bratlie .

Verneplanen for Oslomarka består av følgende områder:

Områder vernet 14. juni 2002:

 1. Djupdalen landskapsvernområde, Hole og Bærum kommuner
 2. Blankvann landskapsvernområde med plantelivsfredning, Oslo kommune
 3. Krokkleiva naturreservat, Hole kommune
 4. Kjaglidalen naturreservat, Bærum kommune
 5. Ramsåsen naturreservat (utvidelse) Bærum kommune
 6. Trollmyr naturreservat, Bærum kommune
 7. Lørensetertjern naturreservat (endring av forskrift) Oslo kommune

Områder vernet 7. desember 2001:

 1. Asdøljuvet naturreservat, Lier kommune
 2. Mørkgonga naturreservat, Ringerike og Hole kommuner
 3. Ramstadslottet naturreservat, Rælingen og Lørenskog kommuner
 4. Mellomkollen naturreservat, Oslo kommune

Kart over nye naturreservater og landskapsvernområder i Oslomarka (PDF 262 Kb)

Kontaktpersoner:
Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Eli Moen, tlf. 22 24 58 70