Historisk arkiv

500 000 ekstra til unik middelalderkunst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende tildeler 500 000 kroner ekstra til Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Pengene skal brukes til å restaurere kirkekunst fra blant annet Rollag stavkirke i Numedal. Her ble det nettopp gjort et sensasjonelt funn, et middelaldermaleri av Adam og Eva. (30.12.03)

Pressemelding

Dato: 30.12.03

Miljøvernminister Børge Brende:

Gir 500 000 kroner ekstra til unik middelalderkunst

'Syndefallet', Rollag StavkirkeMiljøvernminister Børge Brende tildeler 500 000 kroner ekstra til NIKU (Norsk Institutt for Kulturminne-forskning). Pengene fra Miljøverndepartementet skal brukes til å restaurere kirkekunst fra blant annet Rollagstavkirke i Numedal. Her ble det nettopp gjort et sensasjonelt funn, et middelaldermaleri av Adam og Eva (bildet).

‑ Det er svært viktig å ta vare på vår unike kirkekunst, og dette middelaldermaleriet er jo helt enestående, sa miljøvernminister Børge Brende under et besøk hos NIKU fredag 19. desember.

Funnet ble gjort da NIKU på oppdrag fra Riksantikvaren skulle ta kirkekunst fra Rollag stavkirke til Oslo for konservering. På baksiden av en minnetavle over presten Winther og hans familie (Winther-epitafiet) ble det funnet et maleri som forestiller Adam og Eva, og slangen i Edens hage. Ekspertene betegner dette som et usedvanlig funn, og det antas at maleriet ikke har vært sett av noen siden 1700‑tallet.

Pengene skal også brukes til å restaurere et krusifiks og en treskulptur av jomfru Maria og Jesusbarnet i Rollag. Noe skal også brukes restaurering av et alterskap fra Hadsel kirke i Lofoten og en alterfront fra Valle kirke i Setesdalen.

Norge har en stor samling av middelalderkirkekunst i tre; alterskap, altertavler, døpefonter, prekestoler, krusifikser. Kirkekunsten fra middelalderen er fredet direkte i medhold av kulturminneloven.

Foto: "Syndefallet" med Adam og Eva, Rollag stavkirke. Foto: NIKU

Kontaktperson:
førstekonsulent Martin Schjøllert Fredheim
telefon 41 47 41 84