Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljøvernministeren besøker Sør-Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende besøker Sør-Afrika 22.-24. januar for å se på prosjekter under avtalen om miljøvernsamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika. Avtalen er finansiert over bistandsbudsjettet. For perioden 2000-2004 er den økonomiske rammen på til sammen 60 millioner kroner. (22.01.03) - Miljøvernministerens besøk til Sør-Afrika

Pressemelding

Dato: 22.01.03

Miljøvernminister Børge Brende besøker Sør-Afrika 22. – 24. januar

Miljøvernminister Børge Brende besøker Sør-Afrika 22.-24. januar for å se på prosjekter under avtalen om miljøvernsamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika. Avtalen er finansiert over bistandsbudsjettet. For perioden 2000-2004 er den økonomiske rammen på til sammen 60 millioner kroner.

Brende vil først besøke Durban hvor det blir inngått en avtale mellom Statens forurensningstilsyn (SFT) og kommunen om samarbeid for å redusere de alvorlige industriforurensningene. Avtalen utfyller et samarbeid mellom Norsk Institutt for luftforskning (NILU) og eTHekwini kommune om bedring av luftkvaliteten i området. De frivillige organisasjoner i Durban har vært pådrivere for å få til prosjektet.

Miljøvernministeren reiser videre til Richtersveld, som er et gammelt gruvesamfunn i grenseområdet til Namibia. Her er det et aktivt kulturminnesamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika. Alta museum har tatt del i dette, og det er også tatt initiativ til et unikt samarbeidsprosjekt mellom skoler i Richtersveld og i Barentsregionen, ledet av Svanhovd Miljøsenter i Finnmark. Brende vil gi startskuddet til den sør-afrikanske oppfølger av vandredokumentet "Fra Umba til Johannesburg".

I Cape Town vil Brende ha samtaler med sin sør-afrikanske kollega, Valli Moosa. Sentrale tema vil være oppfølgingen av Johannesburg, klimaforhandlingene, styrking av internasjonale miljøavtaler, den videre utvikling av det bilaterale miljøsamarbeid og samarbeidet i Antarktis.

I forbindelse med det videre samarbeid på klima- og energiområdet, vil Brende også se nærmere på en større norsk-afrikansk solenergisatsning som norske myndigheter har medvirket til. Han vil i Cape Town møte representanter for bedriftene som har fått konsesjon for produksjon, installasjon og drift av 50 000 solenergisystemer i fattige landsbyer i den nordlige del av landet. Scanwafer i Glomfjord leverer delkomponenter til prosjektet.

Miljøvernministeren vil videre besøke Robben Island, hvor Norge gjennom miljøvernsamarbeidet har vært med å tilrettelegge for at øya ble tatt inn på UNESCOs liste over verdensarvsteder.

Besøket i Sør-Afrika avsluttes 24. januar.

Kontaktperson

Karin Westrheim, tlf. 9012 5471

Les mer

Til toppen