Historisk arkiv

Norsk Kulturminnefond er på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag fastsatt vedtektene til Norsk Kulturminnefond. Fem millioner kroner skal i løpet av året deles ut til forskjellige prosjekter på kulturminnefeltet. (07.03.03)

Pressemelding

Dato: 07.03.03

Norsk Kulturminnefond er på plass

Kongen i statsråd har i dag fastsatt vedtektene til Norsk Kulturminnefond. Fem millioner kroner skal i løpet av året deles ut til forskjellige prosjekter på kulturminnefeltet.

– Jeg er veldig fornøyd med at vedtektene for kulturminnefondet nå er på plass. Fondet skal bidra til samspill mellom offentlige og private midler for å bevare et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier miljøvernminister Børge Brende.

Fondet ble opprettet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2002, og vil være en ny og viktig aktør i kulturminnearbeidet. Målsettingen er at det skal være et redskap for å bevare og bruke kulturminnene våre som ressurser i utvikling og verdiskaping.

Fondets kapital er på 200 mill. kroner. Det kan gi en avkastning på rundt 13 mill. kroner pr. år, med dagens rentenivå.

– Norsk Kulturminnefond skal dekke hele kulturminnefeltet, og utdelingen av fondsmidlene skjer trolig i løpet høsten 2003, sier Børge Brende.

Miljøverndepartementet har i dag oppnevnt styret for fondet. Styret består av:

  • Bjørg Wallevik (h), styreleder, ordfører i Kristiansand
  • Marvin Wiseth, konserndirektør i SpareBank 1 Midt-Norge
  • Geirmund Lykke (krf), fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag
  • Siri Myrvold, byantikvar i Bergen
  • Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør i Kapital, Oslo.

Departementet fastsetter retningslinjer for tildeling av midler i samråd med styret. Det er styret som skal utlyse fondsmidlene og beslutte hvilke prosjekter som skal få støtte.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Ann Elin Bratset, 22 24 58 00