Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen freder Kongsberg Sølvverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å frede Kongsberg Sølvverk. - Med sin historiske betydning og sine godt bevarte kulturminner, er Kongsberg Sølvverk et viktig kulturmiljø – både nasjonalt og internasjonalt, sier miljøvernminister Børge Brende. (15.05.03)

Pressemelding

Dato: 15.05.03

Regjeringen freder Kongsberg Sølvverk

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å frede Kongsberg Sølvverk. - Med sin historiske betydning og sine godt bevarte kulturminner, er Kongsberg Sølvverk et viktig kulturmiljø – både nasjonalt og internasjonalt, sier miljøvernminister Børge Brende.

Inne i gruvene. Foto: Norsk Bergverksmuseum
Området er av stor nasjonal og internasjonal verdi, og formålet med fredningen er å bevare et industrielt kulturminne som viser spor fra over 300 års gruvedrift, sier miljøvernministeren.

Kongsberg Sølvverk (1623 – 1958) var Norges første bergverk i varig drift. Verket var i eldre tid Norges viktigste bergverk og et av de største sølvverkene i Europa. Til sammen ble det produsert 1.350 tonn sølv ved verket, i tillegg til en del kobber som, sammen med hoveddelen av sølvet, for det meste gikk til produksjon av mynter. På det meste arbeidet 4000 mennesker ved sølvverket i 1770. Kongsberg var på denne tiden Norges nest største by etter Bergen.

Over 300 års gruvedrift produserte store mengder stein som ble lagt i digre slagghauger. Foto: Norsk BergverksmuseumDet fredete området er preget av flere hundre års gruvedrift, og utgjør i dag et særegent landskap. Et hovedtrekk ved Kongsberg Sølvverk er det store gruvefeltet, med de uttallige skjerp, gruveåpninger og tipphauger på overflaten, og det store underjordiske gruvesystemet. Foruten gruvene blir området beriket av et mangfold av kulturminner. Med et dam- og rennesystemet som omfatter 50 dammer, 80 demninger og 50 km med vannrenner, flere verdifulle bygninger og tekniske installasjoner, er Kongsberg Sølvverk et svært mangfoldig og spennende kulturmiljø.

- Dagens skogsdrift skal kunne fortsette som før og videreutvikles så lenge den ikke bryter med formålet for fredningen, sier Børge Brende.

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Einar Holtane 22 24 58 62
Rådgiver Torbjørn Lange 22 24 58 28

Les mer