Historisk arkiv

Utvider Femundsmarka nasjonalpark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Femundsmarka nasjonalpark både nordover i Røros kommune og sørover i Engerdal kommune. – Dette er en naturtype som savner sidestykke i Europa, sier miljøvernminister Børge Brende. (21.02.03)

Pressemelding


Dato: 21.02.03

Miljøvernminister Børge Brende:

Stor utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark i dag

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Femundsmarka nasjonalpark både nordover i Røros kommune og sørover i Engerdal kommune. I tillegg er det opprettet et landskapsvernområde med rik vegetasjon og verneverdige kulturminner på Rørossida. - Dette er en naturtype som savner sidestykke i Europa, sier miljøvernminister Børge Brende.

Fra Femundsmarka i Hedmark
Tidlig høst i fjellet. Fra Femundsmarka i Hedmark. © Bård Løken / NN / Samfoto
Friluftsliv i Femundsmarka
Friluftsliv. To personer ved bålet en sommernatt i Femundsmarka © Pål Hermansen / NN / Samfoto
Morgenstemning
Morgenstemning i Femundsmarka © Bård Løken / NN / Samfoto
Fiskeørn
Fiskeørn © Pål Hermansen / NN / Samfoto
Ballblom
Ballblom
på gammel slåtteeng i Femundsmarka, nær Røros© Øystein Søbye / NN / Samfoto

- Femundsmarka nasjonalpark med landskapsvernområdene er nå utvidet med 40 prosent fra 460 til 650 kvadratkilometer. Sett sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Femundsmarka nå et av de større sammenhengende verneområdene i Sør-Skandinavia.

Kulturminner

Området har mange kulturminner og kulturmiljøer med steinalderboplasser, tømmerfløtingsanleggene etter Røros Verks drifter, og seterstøler med tradisjonell aktivitet. Bruken av området har satt sitt preg på landskapet og beriket naturverdiene i vår nye utvidede nasjonalpark, sier Børge Brende.

Furuskog og fjell

Store deler av nasjonalparken har et landskap preget av skrinn furuskog spekket med et utall vann og innsjøer. Kombinasjonen mellom de geologiske formasjonene, den skrinne skogen og alle sjøene gir Femundsmarka et meget spesielt preg som savner sidestykke i Europa. I Engerdal omfatter utvidelsesarealet stort sett høyfjellsområder. Området har uberørt natur, noe som i seg selv er et viktig argument for vern. En stor del av det nye området på Rørossida er høyfjellspartier. I tillegg finnes også skogområder som er frodigere enn det en finner lenger sør i nasjonalparken.

Nasjonalparken utvidet

Deler av det gamle Femundsmarka landskapsvernområde er innlemmet i den utvidete Femundsmarka nasjonalpark, mens det resterende arealet får navnet Femundslia landskapsvernområde.

I det nye Langtjønna landskapsvernområde finner man en langt rikere vegetasjon enn det som finnes i nasjonalparken. Femundsmarka nasjonalpark er også et av våre mest populære friluftsområder med flere turisthytter, merkede stier og aktiviteter knyttet til vann og fjellsport.

Arter

Alle de fire store rovdyrartene er påvist innenfor Femundsmarka. Oter finnes i fast bestand. For fiskeørna har området stor betydning i landssammenheng, i tillegg finner vi jaktfalk, kongeørn, hønsehauk og hubro hekkende i området. Ulvelav har her en av sine viktigste forekomster i landet.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Harald Ruberg, tlf. 22245890 eller rådgiver Anita Myrmæl tlf 22245897