Historisk arkiv

Kvitsanden landskapsvernområde opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt Kvitsanden landskapsvernområde. Kvitsanden er et egenartet og spesielt flygesandområde i Røros kommune i Sør-Trøndelag. Vernet er et ledd i arbeidet med å nå det nasjonale målet om vern av et representativt utvalg av norske naturtyper for kommende generasjoner. (17.12.04)

Pressemelding

Dato: 17.12.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Kvitsanden landskapsvernområde er opprettet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt Kvitsanden landskapsvernområde. Kvitsanden er et egenartet og spesielt flygesandområde i Røros kommune i Sør-Trøndelag. Vernet er et ledd i arbeidet med å nå det nasjonale målet om vern av et representativt utvalg av norske naturtyper for kommende generasjoner.

- Kvitsanden er et av de aller største flygesandområdene vi har i innlandet i Norge, og er et viktig landskapselement rett utenfor Røros sentrum. Når Kvitsanden landskapsvernområde nå er opprettet, har vi fått en dobbeltgevinst. Nasjonale verneverdier er sikret, samtidig som dagens bruk stort sett kan forstsette som før, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Kvitsanden landskapsvernområde, foto DNKvitsanden landskapsvernområde består av et spesielt flygesandområde med både stabiliserte og mobile sanddyner. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk i 1997 i oppdrag å utarbeide et nytt verneforslag for Kvitsanden, med utgangspunkt i verneplanen for kvartærgeologiske forekomster fra 1985.

Kvitsanden landskapsvernområde
Foto: Direktoratet for naturforvaltning

Området har lenge vært brukt som friluftsområde i Røros. Gjennomføring av verneforslaget vil i all hovedsak ikke innebære noen vesentlig endring av dagens bruk av området.

Kontaktperson: Rådgiver Snorre Stener, tlf. 22 24 58 81

Kart over Kvitsanden landskapsvernområde:
Kvitsanden landskapsvernområde