Historisk arkiv

13 mill. kroner mer til privateide fredete bygninger og anlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I forslaget til statsbudsjett for neste år følger miljøvernminister Knut Arild Hareide opp intensjonene i stortingsmeldingen om kulturminnepolitikken, blant annet ved å øke tilskuddene til å sikre og sette i stand fredete bygninger og anlegg med 13 mill. kroner.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

13 mill. kroner mer til privateide fredete bygninger og anlegg

I forslaget til statsbudsjett for neste år følger miljøvernminister Knut Arild Hareide opp intensjonene i stortingsmeldingen om kulturminnepolitikken, blant annet ved å øke tilskuddene til å sikre og sette i stand fredete bygninger og anlegg med 13 mill. kroner.

- Dette vil bidra til å bedre rammevilkårene for private som eier slike bygninger og anlegg og er første trinn i en opptrapping på kulturminnefeltet. De private eierne og de frivillige aktørene innen kulturminnefeltet gjør en uvurderlig innsats når det gjelder å ta vare på og sikre kulturminnene våre, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

I Norge er ca 4500 bygninger fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven. Om lag 60 prosent er i privat eie. Økningen på neste års budsjett vil særlig gå til tiltak for å stanse og hindre ytterligere forfall, for midlertidig sikring av fredete bygninger og til sikring av bygninger og anlegg det er få igjen av.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug tel 22 24 58 33