Historisk arkiv

3000 isbjørn på norsk-russisk område

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den første tellingen av isbjørn som noen gang er gjort i hele Barentsområdet, er nå avsluttet. Resultatet viser at isbjørnbestanden i norsk-russisk område er på rundt 3000 dyr. Dette er en relativt stor bestand i biologisk forstand. (13.01.05)

Pressemelding

Dato: 13.01.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Den norsk-russiske isbjørnbestanden er på 3000 dyr

Isbjørn med ungerDen første tellingen av isbjørn som noen gang er gjort i hele Barentsområdet, er nå avsluttet. Resultatet viser at isbjørnbestanden i norsk-russisk område er på rundt 3000 dyr.Dette er en relativt stor bestand i biologisk forstand.Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Universitetet i Oslo, University of St. Andrews, Skottland og VNII-PRIRODA i Moskva står bak tellingen.

Isbjørn med unger. Foto: Hans Wolkers, Norsk Polarinstitutt (klikk på bildet for å få stort format)

Barentshavbestanden av isbjørn vandrer over hele Svalbard – rundt iskanten, østover til Frans Josef land og nord-østover langs iskanten på russisk side. Tidligere har forskere anslått at denne norsk-russiske bestanden var på mellom 3000 og 5000 isbjørn, men dette var ikke basert på systematisk telling. En bestand på 3000 dyr er relativ stor i biologisk forstand. Dette betyr blant annet at isbjørn på Svalbard ikke er spesielt utsatt på kort sikt, men påvirkninger som bl.a. klimaendringer og miljøgifter kan over tid innvirke på bestandsstørrelsen.

Norges forpliktelser

- Den internasjonale isbjørnavtalen fra 1973 forplikter Norge til å overvåke isbjørnbestanden. Tellingen som nå er gjennomført gir oss et godt utgangspunkt for videre forvaltning av dette dyret. Vi vet at isbjørnen er utsatt for miljøgifter og klimaendringer i Arktis. Ved å gjennomføre systematiske tellinger med noen års mellomrom vil vi kunne følge med utviklingen av bestanden på en helt annen måte enn tidligere, sa miljøvernminister Knut Arild Hareide da han besøkte Norsk Polarinstitutt i dag.

Ulike tellemetoder

I flere av fjordene på Spitsbergen og på noen av de små øyene på Svalbard har forskerne foretatt en såkalt totaltelling. Dette er områder med flekkvis store konsentrasjoner av isbjørn, og her telles dyrene fra helikopter. Disse tellingene er utelukkende gjort på norsk side. Den andre metoden forskerne har benyttet seg av er å gjøre matematiske beregninger med utgangspunkt i antall bjørn som er blitt observert over store områder. På kartet er disse områdene delt opp i nett, såkalte transekter. På denne måten har forskerne dekket hele Frans Josef Land på russisk side og de større øyene på Svalbard (unntatt Spitsbergen), samt iskanten nord for øygruppene. Dårlig vær samt sikkerhetshensyn hindret forskerne i å komme så langt nord fra iskanten som de hadde håpet på. Imidlertid har forskerne fått utfyllende data fra halsbånd med radiotelemetri-sendere på binner som vandrer i området. Det er Miljøverndepartementet som har finansiert telletoktet.

12 prosent av totalbestanden

I august var de aller fleste isbjørnene i Barentshavbestanden på russisk område, men dette varierer i løpet av året. Totalt regner man med at det er rundt 25 000 isbjørn i Arktis. Den norsk-russiske bestanden utgjør 12 prosent av alle verdens isbjørner.

-Jeg er svært fornøyd med det internasjonale samarbeidet i forbindelse med telletoktet. Spesielt gledelig er samarbeidet med russerne, som vi deler bestanden med, sa miljøvernminister Hareide.

Kontaktperson: Avd.dir. Tore Ising tlf. 91 33 17 28

For mer informasjon se Norsk Polarinstitutt