Historisk arkiv

Ny forskrift på taretråling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag har regjeringen åpnet for taretråling i 58 av 97 sjøfuglreservater i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. (07.10.05)

Pressemelding

Dato: 07.10.05

Ny forskrift på taretråling

I dag har regjeringen åpnet for taretråling i 58 av 97 sjøfuglreservater i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

- Denne løsningen vil være med på å sikre tarenæringen i disse fylkene en god og stabil tilgang på tare, samtidig som, forbud mot taretråling blir videreført i noen reservater som er av stor verdi for sjøfugl, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Endringen av verneforskriftene er en oppfølging av St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona, der det er lagt til grunn at eksisterende verneområder skal gjennomgås når forvaltningsplanen for tare foreligger. Restriksjonsnivået for taretråling i de enkelte verneområdene skal vurderes, samtidig som det skal tas spesielt hensyn til skarv- og teistkolonier samt viktige fjærfellingsområder.

Regjeringens vedtak innebærer at det åpnes for taretråling i Grøningane naturreservat i Rogaland og i Frøyskjera og Håsteinen naturreservater i Sogn og Fjordane. I naturreservatene Senholmen, Raudøy, Svartskjæret, Bunesholmen, Hovdefjell, Rognan og Sogneoksen åpnes det ikke for taretråling. For øvrig har regjeringen fulgt Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning av 4. juli 2005.

Kontaktperson: Rådgiver Snorre Stener, tlf. 22 24 58 81