Historisk arkiv

Stavanger får bymiljøprisen 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Stavanger vil få Bymiljøprisen 2005 fordi kommunen har et utemiljø som stimulerer til fysisk aktivitet. Bystyret holder en vernende hånd over landbruks-, natur- og friluftsområdene. (16.06.05)

Pressemelding

Dato: 16.06.05

Stavanger får bymiljøprisen 2005

"Friluftsliv i byen" er temaet for Miljøverndepartementets bymiljøpris i år. Stavanger vil få prisen fordi kommunen har et utemiljø som stimulerer til fysisk aktivitet. Kommunen er tettest befolket i Norge, men bystyret holder likevel en vernende hånd over landbruks-, natur- og friluftsområdene.

‑ At det er enkelt og trygt å gå eller sykle, betyr mye for mosjon i dagliglivet. Tilgjengelige og trygge grønne områder i nærmiljøet er viktig. Stavanger har arbeidet kontinuerlig siden 1970‑tallet med friluftsliv. Det er forbilledlig hvordan byens gater, parker og plasser er tilrettelagt for friluftsliv i sammenheng med gjenværende naturområder, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Juryen har blant annet vist til følgende:

  • 70 prosent av befolkningen har et friluftstilbud mindre enn 500 meter fra sin bolig.
  • Kommunen har et sykkelvegnett på 238 km.
  • Kommunen gir god informasjon, blant annet med kart over sykkelvegnettet.
  • Blå Promenade er et særlig godt eksempel på urbant friluftsliv.
  • Det er et godt samarbeid med befolkningen, organisasjoner og næringsliv (eksempelvis i Prosjekt nærmiljøanlegg).

Bymiljøprisen gis til en by eller tettsted som er et godt miljø-eksempel. Prisen skal inspirere til miljøtiltak også andre steder i landet. I år ble juryen bedt om å legge vekt på bylandskap og utemiljø som er utformet slik at det stimulerer til fysisk aktivitet.

Prisen er i år 100 000 kr. Prisutdeling vil skje i august eller september.

Les mer:
Bymiljøprisen

Kontaktperson:
avdelingsdirektør Marit Kleveland
telefon 22 24 59 40, mobiltelefon 975 99 152