Historisk arkiv

Bedre offentlige innkrevningsrutiner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 45/2005
Dato: 23.09.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kasper Holand, 22 24 46 66

Bedre offentlige innkrevningsrutiner

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede det offentliges innkrevingssystem. - Det ligger store gevinster i å forbedre etatenes rutiner. I dag er det lite samarbeid mellom innkrevingsordningene, og praksis og regelverk varierer fra etat til etat, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Særlig er dette et problem ved tvangsinnkreving, hvor personer og virksomheter kan ha gjeld til ulike offentlige kreditorer uten at det skjer en samordning av tiltakene – noe som både er en belastning for skyldneren og en utfordring med hensyn til offentlig ressursbruk. Andre fordringer kan være skatter og avgifter, studielån, boliglån, bøter, ulike gebyrer osv.

Utredningsarbeidet er en del av regjeringens handlingsplan for modernisering. – Dette er et tiltak for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i innkrevingen. Stikkord for arbeidet er brukerorientering, rettssikkerhet, effektivitet og godt innkrevingsresultat, sier Meyer. Visekonsernsjef i SINTEF, Jan Solberg skal lede utvalget. Utvalget skal avgi sin rapport innen 15.12.2006.

Utvalgets sammensetning er:

Leder:

Visekonsernsjef Jan Solberg, Oslo

Øvrige medlemmer:

Lovrådgiver Kjell Saghaug, Finansdepartementet, Oslo

Konstituert lagdommer Håvard Kristoffer Sandnes, NHO, Tromsø

Assisterende rådmann Solveig Løhaugen, KS, Kristiansand

Avdelingssjef/advokat Liv Marit Sylliåsen, Ringsaker

Seniorrådgiver Katarina de Brisis, Moderniseringsdepartementet, Oslo

Seniorrådgiver Oddbjørg Bakli, Oslo

Lensmann Anne Katrine Rambøl, Ballangen

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Moderniseringsdepartementet.