Historisk arkiv

Enklere møte med det offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 33/2005
Dato: 30.06.05
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav, 22 24 48 27 / 92 45 53 37

Enklere møte med det offentlige

Det skal bli enklere for deg å møte offentlige etater. Samtidig vil Regjeringen gjøre arbeidet bak skranken smartere slik at det kan brukes mer penger på tjenester som skaper trygghet og velferd. Årlige brukerundersøkelser skal vise i hvilken grad regjeringen klarer å realisere sitt hovedmål: Offentlige tjenester du vil være mer tilfreds med.

Dette er hovedpunktene i ”Modernisering for velferd”, Regjeringens handlingsplan for modernisering 2005-2009, som ble presentert av moderniseringsminister Morten A. Meyer og kommunal- og regionalminister Erna Solberg i dag. Planen tar tak i to av de viktigste utfordringene offentlig sektor og velferdspolitikken står overfor i dag og i årene som kommer – den såkalte eldrebølgen og det gapet som eksisterer mellom folks forventninger og behov på den ene side og det faktiske tilbudet fra det offentlige på den annen.

For å modernisere det offentlige i det neste fire årene, vil regjeringen blant annet:

  • Etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning, som erstatter dagens trygdekontor, arbeidskontor og sosialkontor.
  • Gi et samordnet og helhetlig tilbud til enkeltmennesker med sammensatte problemer, for eksempel utsatte unge og funksjonshemmede.
  • Styrke valgfriheten innenfor pleie- og omsorgstjenester.
  • Tilpasse åpningstider og telefonservice bedre til borgernes og bedriftenes behov.
  • Utvide fritt skolevalg innenfor videregående opplæring.
  • Effektivisere funksjonene ”bak skranken” som f. eks. innkreving, bygge- og eiendomsforvaltning og departementenes egne støttefunksjoner.
  • Innføre 50 nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor.
  • Gi skolene større muligheter til å tilpasse undervisningen til elevene; sikre at lærerne har fått bedre kompetanse; og utvikle et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem.
  • Etablere et system som gir borgere og statlige beslutningstagere informasjon om kvalitet, resultater og ressursbruk i staten (StatRes)

Regjeringen setter dessuten som mål at brukertilfredsheten på ti konkrete områder skal være høyere i 2009 enn de var i 2004.