Historisk arkiv

Full åpenhet om resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Fornynings- og administrasjonsdepartementet etablerer nå et system som skal måle kvalitet og ressursbruk i statlig tjenesteproduksjon. Første versjon av Statres vil være tilgjengelig i 2007.

Pressemelding

Nr.: 49-2/2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

Full åpenhet om resultater

Innbyggere, bedrifter og journalister skal på en enkel måte kunne se hvor godt staten gjør jobben sin. Moderniseringsdepartementet etablerer nå et system som skal måle kvalitet og ressursbruk i statlig tjenesteproduksjon.

- Informasjonen skal gjøres enkelt tilgjengelig for alle via Internett. Dette vil bidra både til økt åpenhet i forhold til allmennheten og til et bedre faktagrunnlag for byråkrati og politikere i deres daglige arbeid, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Første versjon vil være tilgjengelig i 2007. Utviklingen skal skje gradvis, blant annet for å sikre at måleverktøyene har høy kvalitet, at systemet er lett å bruke og at det krever minst mulig ekstra arbeid for de involverte etatene. Alle departementene skal få delta aktivt i utformingen av innholdet i StatRes.

StatRes vil i stor grad vil basere seg på allerede innhentet materiale. Statistisk sentralbyrå vil ha det praktiske ansvaret for etableringen og driften av systemet.