Historisk arkiv

Styrket konkurranse til fordel for innbyggere og næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49/1-2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

Styrket konkurranse til fordel for innbyggere og næringsliv

I statsbudsjettet for 2006 foreslår Regjeringen å redusere tinglysningsgebyret for flytting av lån med pant i fast eiendom. Gebyret skal fra nyttår ned fra 1900 til 215 kroner. Dette vil gjøre det langt mer lønnsomt å bytte bank og konkurransen mellom bankene vil øke. Utgiftene til boliglån vil synke.

Regjeringen foreslår også å sidestille egenproduksjon av tjenester i statsforvaltningen med eksterne kjøp. Dette sikres gjennom at det fra 2006 innføres en ordning med nøytral merverdiavgift. På denne måten styrkes konkurransen og nye muligheter åpner seg for private bedrifter.

Det reduserte tinglysningsgebyret gjelder for transport av panteobligasjon (i dag 1521 kroner) eller ved registrering av nytt pantedokument (i dag 1901 kroner). Tinglysningsgebyret har frem til nå gjort det lite lønnsomt å flytte lån til en annen bank. Reduksjonen gjelder for flytting av lån innenfor samme låneramme, med samme pantobjekt og med samme panthaver.

- Denne endringen vil alle boliglånskunder nyte godt av. Jeg vil ikke bli overrasket om økt konkurranse vil spare husholdningene for mer enn en milliard kroner i året, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Regjeringen vil fra 2006 også innføre en ordning med nøytral merverdiavgift i statsforvaltningen. I dag kan statlige forvaltningsorganer produsere tjenester på egenhånd uten merverdiavgift, mens de må betale merverdiavgift ved kjøp fra andre. Dette gjør det mer lønnsomt for statsforvaltningen å produsere tjenestene selv i stedet for å kjøpe dem fra private eller frivillige tilbydere. Regjeringens forslag endrer dette og bidrar dermed til økt konkurranse om tjenester til statsforvaltningen og gir nye muligheter for private bedrifter. En tilsvarende ordning ble innført for kommunene i 2004.