Historisk arkiv

Videreføring av begrenset verftsstøtteordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 19/04
Dato: 02.04.04
Kontaktperson: Anders Kleve Svela, tel. 22 24 66 42

Videreføring av begrenset verftsstøtteordning

Det ble i statsråd i dag besluttet å videreføre den midlertidige verftsstøtteordningen på 6% for bygging av containerskip, produkt- og kjemikalietankere og LNG-skip. Ordningen gjelder for kontrakter inngått fra 1. april 2004 inntil 31. mars 2005. Kravet for å motta støtte er at det foreligger dokumenterbar konkurranse fra et sør-koreansk verft.

Ordningen videreføres som en følge av at EU har besluttet at medlemslandene kan videreføre sine tilsvarende ordninger så lenge det er ikke kommet til noen avklaring i den pågående panelsaken i WTO mellom EU og Sør-Korea om ulovlige subsidier til sør-koreanske verft. Det er ventet at man vil få en avklaring i denne saken i begynnelsen av 2005.

Den videreførte ordningen vil tre i kraft så snart det foreligger en godkjennelse fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).