Historisk arkiv

Forenkling av konsesjonsbehandlingen for småkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 76/02
Dato: 28.06.2002

Kontaktperson: Ingvild T. Haug, 22 24 61 07

Forenkling av konsesjonsbehandlingen for småkraftverk

Regjeringen har i dag besluttet å heve grensen for Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsmyndighet for små vannkraftverk fra 1 MW til 5 MW.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har inntil nå vært konsesjonsmyndighet etter vannressursloven for kraftutbygginger inntil 1 MW, det som kalles mikro- og minikraftverk.

NVE kan nå gi konsesjon for små kraftverk opp til 5 MW. NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Departementet har merket seg en økende interesse for utvikling av småkraftverk både blant kraftselskaper og fra grunneierhold. Forenklingen kan derfor gi et effektivt bidrag til den innenlandske kraftbalansen i form av ny og fornybar energi.

Forenklingen av konsesjonsbehandlingen er samtidig et ledd i Regjeringens arbeid med modernisering, effektivisering og forenkling av offentlig sektor.

- Denne forenklingen av saksbehandlingen i mindre vannkraftsaker vil bidra til en forbedring av kraftbalansen med ny energi som er ren og fornybar, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. - Små vannkraftverk vil også bidra til næringsutvikling i distriktene og være en god attåtnæring for gårdsbruk med vannkraftressurser.

Delegeringen av konsesjonsmyndigheten til NVE skjer med virkning fra i dag.