Historisk arkiv

Investeringsfond for klimatiltak i Østersjøområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 102/02
Dato: 3.10.2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09 / 90 19 73 82

Investeringsfond for klimatiltak i Østersjøområdet

De nordiske energi- og miljøvernministrene er enige om å etablere et investeringsfond for felles gjennomføringsprosjekter i Østersjøregionen. Investeringsfondet er et meget viktig steg for å etablere et forsøksområde (Testing Ground) for utprøving av Kyoto-mekanismene i Østersjøregionen.

Olje- og energidepartementet har foreslått å bevilge 8,1 mill. kroner til investeringsfondet i 2003. Innbetalinger av Norges andel er fordelt over budsjettet for 2003 og 2004. Det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO vil bestyre fondet, og det vil være åpent for alle interesserte land i regionen.