Historisk arkiv

Visund gasseksport godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 105/02
Dato: 04.10.2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Visund gasseksport godkjent

Plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) av Visund gasseksport ble i dag godkjent i Statsråd.

Visundfeltet ligger i Tampenområdet, øst for Snorrefeltet. Visund gasseksport innebærer at gassen fra Visund skal transporteres gjennom en ny rørledning til Kvitebjørn gassrørledning, for videre transport gjennom denne til Kollsnes. Gassen vil bli behandlet i NGL-anlegget på Kollsnes og transportert gjennom eksisterende rørledninger til markedet.

Gasseksporten skal etter planen starte opp i 2005. Mengden utvinnbar gass i Visund er anslått til 55,5 mrd Sm3 (standard kubikkmeter), herav 4,7 mill tonn NGL.

Operatøren Norsk Hydro Produksjon a.s har anslått de totale investeringene i tilknytning til prosjektet til 2,68 milliarder kroner.