Historisk arkiv

Stortingsmeldingen om forsyningssikkerheten for strøm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Det er et mål for Regjeringen å sikre at det er tilstrekkelig elektrisitet i markedet til akseptable priser. Stortingsmelding nr 18 (19.12.03)

Pressemelding

Nr.: 136/ 03
Dato: 19.12.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Stortingsmeldingen om forsyningssikkerheten for strøm

- Det er et mål for Regjeringen å sikre at det er tilstrekkelig elektrisitet i markedet til akseptable priser. Det innebærer at hensynet til forsyningssikkerheten må vektlegges sterkere enn tidligere, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Prisene på strøm ble uakseptabelt høye sist vinter. Prisøkningen ga økte utgifter for norsk næringsliv og norske husholdninger.

Regjeringen legger i dag fram stortingsmeldingen om forsyningssikkerheten for strøm. I meldingen gjennomgås erfaringene fra sist vinter, og det trekkes opp en strategi for en sikrere energiforsyning.

Strømsituasjonen sist vinter viser at elektrisitetsforsyningen har blitt mer sårbar for svikt i nedbøren. Regjeringen legger derfor fram en tipunkts liste med tiltak for å redusere sårbarheten for svikt i nedbøren:

  1. Styrke innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og -produksjon. Ordning for å stimulere til utbygging av fjernvarme
  2. Forbedre reguleringer og plantiltak i energiomleggingen for å bidra til mer fleksible oppvarmingsløsninger
  3. Styrke grunnlaget for mer vannkraftproduksjon
  4. Arbeide for et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater som styrker fornybar elektrisitetsproduksjon
  5. Øke bruken av naturgass innenlands på en miljøvennlig måte
  6. Styrke det nordisk el-samarbeidet. Legge til rette for nye overføringsforbindelser til utlandet
  7. Sikre en fortsatt effektiv konkurranse i kraftmarkedet
  1. Klargjøre ansvaret til rasjoneringsmyndigheten og den systemansvarlige. Det kan blant annet være aktuelt å etablere reservekapasitet
  2. Legge til rette for økt forbrukerfleksibilitet gjennom blant annet nye kontraktsformer og toveiskommunikasjon
  3. Bedre forbrukernes stilling i kraftmarkedet.

Vedlagte notat gir mer detaljert informasjon, også om hvert tiltak.