Historisk arkiv

Vekstprosjekt på Ekofisk godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Plan for utbygging og drift av Ekofisk Vekst ble i dag godkjent i statsråd. (06.06.03)

Pressemelding

Nr.: 60/03
Dato: 06.06.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Vekstprosjekt på Ekofisk godkjent

Plan for utbygging og drift av Ekofisk Vekst ble i dag godkjent i statsråd.

–Prosjektet innebærer at det vil kunne tas ut ekstra ressurser fra Ekofisk på størrelse med et middels stort oljefelt. Etter mer enn 30 års produksjon klarer man fortsatt å øke utvinningen på Ekofisk. Dette er svært positivt og lover godt for fremtiden til norsk petroleumsvirksomhet, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Ekofisk Vekst bidrar til at produksjonen fra Ekofiskområdet opprettholdes på et høyt nivå i perioden frem mot 2016. På det meste vil den daglige oljeproduksjonen fra Ekofiskområdet bli omtrent 70 000 fat høyere enn om prosjektet ikke hadde blitt gjennomført. Totalt er de ekstra utvinnbare volum i tilknytning til Ekofisk Vekst på mer enn 30 mill. Sm 3 >oljeenheter. Dette illustrerer hvilket potensial som ligger i å øke utvinningen fra de store feltene på norsk sokkel, til tross for at de har produsert i en årrekke.

Det er ventet at produksjonen fra Ekofisk Vekst kan starte i 3. kvartal 2005. Investeringene i tilknytning til prosjektet er anslått til 8,1 mrd. kroner. I dette beløpet inngår bygging og installering av en ny plattform, boring av 25 brønner i løpet av en periode på fem år, kapasitetsøkende modifikasjoner på eksisterende installasjoner, samt legging av en strømkabel mellom to eksisterende plattformer for å effektivisere strømforsyningen.

-Store deler av de påviste ressursene på norsk sokkel finnes i tilknytning til felt som allerede er i produksjon. Disse ressursene representerer et betydelig verdipotensial, og en må derfor bestrebe seg på å utnytte ressursene mest mulig effektivt. Jeg er meget fornøyd med at prosjekter som Ekofisk Vekst realiseres, og håper vi får se flere av dem i fremtiden, sier olje- og energiministeren.