Historisk arkiv

Enklere saksbehandling ved utbygging av små vannkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til en endring i industrikonsesjonsloven som skal forenkle saksbehandlingen for utbygging av små vannkraftverk. 02.04.04

Pressemelding

Nr.: 24/04
Dato: 2. april 2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Enklere saksbehandling ved utbygging av små vannkraftverk

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til en endring i industrikonsesjonsloven som skal forenkle saksbehandlingen for utbygging av små vannkraftverk.

Satsingen på utbygging av små vannkraftverk er økende, og Regjeringen er opptatt av å legge til rette for økt etablering av slike kraftverk. En omfattende konsesjonsbehandling som kunne medføre tyngende vilkår for utbygger, har imidlertid vanskeliggjort etableringen av slike anlegg.

Olje- og energidepartementet vil lette saksbehandlingen knyttet til etablering og drift, og foreslår derfor at konsesjonsgrensen i industrikonsesjonsloven heves fra 1000 til 4000 naturhestekrefter. Endringen vil medføre at kraftverk med installert effekt opp til ca. 5 MW ikke vil trenge konsesjon etter industrikonsesjonsloven, men behandles av NVE etter vannressursloven.

Dette vil bidra til en forenklet og raskere behandling. Forslaget vil også bedre de økonomiske rammevilkårene for små vannkraftanlegg ved at disse ikke pålegges vilkår om avståelse av konsesjonsavgifter og konsesjonskraft.

- Regjeringen ønsker økt utbygging av små vannkraftverk som kan bidra til mer energiproduksjon og lokal verdiskaping. Den foreslåtte endringen vil legge til rette for utbygging av slike anlegg, samtidig som hensynet til natur og miljø fortsatt ivaretas gjennom NVEs saksbehandling av slike prosjekter, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.