Historisk arkiv

Ny innovasjonsvirksomhet for miljøvennlig gasskraftteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I stortings­meldingen om innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier trekker regjeringen opp rammene for den nye satsingen, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. (06.08.04)

Pressemelding

Nr.: 90/04
Dato: 06.08.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen

Ny innovasjonsvirksomhet for miljøvennlig gasskraftteknologi

- Satsingen på utvikling av miljøvennlige gasskraftverk er et viktig element i regjeringens energipolitikk. Innovasjonsvirksomheten i Grenland vil bli et hoved­virkemiddel i arbeidet for å utvikle slike gasskraftverk. I stortings­meldingen om innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier trekker regjeringen opp rammene for den nye satsingen, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

En vellykket satsing på miljøvennlige gasskraftteknologier krever målrettet innsats gjennom alle ledd i innovasjonskjeden. Satsingen på utprøving og demonstrasjon av slike teknologier skal være hovedoppgaven til det nye innovasjonsorganet. Regjeringen vil komme tilbake til om økt bruk av hydrogen også skal inngå i virksomhetens satsingsområder.

- Regjeringen har siden den tiltrådte gitt 150 millioner kroner til forskning på og utvikling av miljøvennlig gasskraftteknologi. Opprettelsen av fondet for miljøvennlige gasskraftteknologier på 2 milliarder kroner og satsingen på innovasjonsorganet, er viktige skritt videre mot målet om gasskraftverk med CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Regjeringen foreslår at innovasjonsvirksomheten skal organiseres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Gjennom bruk av avkastning fra fondets kapital skal organet bidra til utvikling av de mest kostnadseffektive og robuste teknologiene for gasskraftverk med CO2-håndtering. For å sikre tilstrekkelig finansiering av aktuelle pilot- og demonstrasjonsprosjekter, vil det også kunne vurderes eventuelle fullmakter og støtte utover avkastningen fra fondet.