Historisk arkiv

Stortingsmelding om innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fredag la regjeringen fram stortingsmelding nr. 47 «Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.». (06.08.04)

Pressemelding

Nr.: 87/04
Dato: 06.08.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen

Stortingsmelding om innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier

Fredag la regjeringen fram stortingsmelding nr. 47 «Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.». Stortingsmeldingen tar opp tre sentrale energipolitiske problemstillinger; økt satsing på miljøvennlig gasskraftteknologi, utbygging av infrastruktur for gass, og et norsk-svensk pliktig sertifikatmarked for fornybar elektrisitet.

Ny innovasjonsvirksomhet for miljøvennlig gasskraftteknologi
Samarbeidsregjeringen prioriterer satsingen på utvikling av miljøvennlige gasskraftverk høyt. Som et hovedvirkemiddel i dette arbeidet, oppretter regjeringen et eget innovasjonsorgan for miljøvennlige gasskraftteknologier i Grenland. I stortingsmeldingen trekker regjeringen opp rammene for den nye satsingen.

Utbygging av infrastruktur for naturgass
Regjeringen vil bruke mer naturgass innenlands. I Norge er markedene for naturgass små og spredt på mange steder. Derfor vil det oftest være naturlig å levere gassen med skip.

- Det er klokt å begynne utbyggingen av infrastruktur i de områdene som har de beste naturlige forutsetningene og utvikle markedene steg for steg. Dette er en videreføring av regjeringens politikk for økt bruk av gass, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Et felles norsk-svensk sertifikatmarked
Et felles norsk-svensk pliktig sertifikatmarked vil være et viktig tiltak for å styrke satsingen på fornybar elektrisitet. Et slikt marked vil legge viktige føringer for energipolitikken i mange år fremover. Departementet arbeider med sikte på å legge fram et lovforslag om et pliktig sertifikatmarked i løpet av våren 2005 slik at et felles marked med Sverige kan tre i kraft 1. januar 2006.

St.prp.nr.47 (2003-2004)
Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv