Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utbygging av Norne Satellitter er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Plan for utbygging og drift av Norne Satellitter ble i dag godkjent i statsråd (02.07.04)

Pressemelding

Nr.: 77/04
Dato: 02.07.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Utbygging av Norne Satellitter er godkjent

- Plan for utbygging og drift av Norne Satellitter ble i dag godkjent i statsråd. –Innfasing av satellittene til Norne utnytter ledig kapasitet i den eksisterende infrastrukturen samtidig som det vil forlenge den økonomiske levetiden til Norne med to år. Jeg mener satellittutbyggingen gir god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og vurderer prosjektet som et positivt bidrag til å øke ressursutnyttelsen på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Nornefeltet er i dag i en moden fase med avtakende oljeproduksjon. Feltet er utbygd med et produksjonsskip, og en innfasing av satellittene Stær og Svale vil gi en god utnyttelse av ledig kapasitet på skipet. Totalt er de ekstra utvinnbare volum i tilknytning til Norne Satellitter anslått til 10,4 mill Sm3 olje og 0,57 mrd Sm3 gass. På det meste vil den daglige oljeproduksjonen fra Nornefeltet bli omtrent 70 000 fat høyere enn om prosjektet ikke hadde blitt gjennomført. Statoil som operatør for Norne ser også et potensial for innfasing av nye satellitter i nærheten av den eksisterende infrastrukturen.

Produksjonen fra de to satellittene skal etter planen starte oktober 2005. Satellittene skal bygges ut med en undervannsinstallasjon som kobles opp mot Norneskipet. Investeringsrammen for prosjektet er på om lag 3,5 mrd. 2004-kroner. I dette beløpet inngår undervannsanlegget med rørledninger og kontrollkabel, boring og komplettering av brønner samt nødvendige modifikasjoner på Norneskipet.

-Store deler av de påviste ressursene på norsk sokkel finnes i tilknytning til felt som allerede er i produksjon. Disse ressursene representerer et betydelig verdipotensial, og en må derfor bestrebe seg på å øke utvinningen så lenge dette er lønnsomt. Jeg er meget fornøyd med at utbygginger som Norne Satellitter realiseres, og håper vi får se flere av dem i fremtiden, sier statsråd Widvey.

Til toppen