Historisk arkiv

Økt satsing på naturgass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tilskuddet til oppbygging av infrastruktur for naturgass foreslås økt med 6 millioner kroner til 30 millioner kroner i 2006. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 135/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Økt satsing på naturgass

Tilskuddet til oppbygging av infrastruktur for naturgass foreslås økt med 6 millioner kroner til 30 millioner kroner i 2006. Videre foreslås det en tilsagnsfullmakt på 20 millioner kroner.

-Den økte satsingen på innenlands bruk av naturgass er viktig både for næringslivet og for miljøet, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. -Økt bruk av naturgass er også et element i arbeidet for en mer robust og fleksibel energiforsyning.

Formålet med satsingen er at naturgass over tid skal gjøres tilgjengelig i flere områder. Både transmisjonsrør og anlegg knyttet til distribusjon av LNG* og CNG** kan komme inn under ordningen. Så langt har midlene over denne ordningen særlig gått til mottaks- og lageranlegg for LNG.

Tilskuddene er rettet mot kjøp av infrastrukturkapasitet og er utformet som en såkalt tjenesteforpliktelse innenfor EØS-avtalen. Enova forvalter ordningen.

* NGL = Natural Gas Liquids = våtgass
** CNG = Compressed Natural Gas = komprimert gass