Historisk arkiv

Verdien av SDØE økte med over 200 milliarder kroner i 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2005 beregnet til 625,7 milliarder kroner. Dette viser en verdivurdering Wood Mackenzie har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. (23.06.05)

Pressemelding

Nr.: 85/2005
Dato: 23.06.05

Kontaktperson: Hartvig Munthe-Kaas, telefon 22 24 61 24

Verdien av SDØE økte med over 200 milliarder kroner i 2004

Verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2005 beregnet til 625,7 milliarder kroner. Dette viser en verdivurdering Wood Mackenzie har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

- Denne verdivurderingen viser en økning på mer enn 200 milliarder kroner i 2004 på Statens direkte eierandeler på sokkelen. Med en verdiøkning på nesten 50 prosent, var SDØE ved inngangen av dette året verdt 625,7 milliarder kroner, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. Økningen skyldes i hovedsak høyere oljepriser, men økte investeringer og reduserte kostnader har også gitt viktige bidrag. Utviklingen viser at fortsatt fokus på leting og et fortsatt høyt investeringsnivå er viktig for verdiskapingen på norsk sokkel, kommenterer Widvey.

Hvis man sammenligner med verdien ved inngangen av 2004, har verdien av SDØE økt med 214,3 milliarder kroner. 175,8 milliarder av dette skyldes økte prisforventninger. I tillegg til effekten av høye priser, har verdien av SDØE økt med 38,5 milliarder kroner. Denne verdiøkningen skyldes i følge Wood Mackenzie hovedsaklig modning av ressurser, økte investeringer, økt produksjon på kort og mellomlang sikt og reduserte kostnader. Gullfaks, Åsgard, Heidrun, Norne og Grane var de feltene som bidro til den største verdiøkningen i SDØE-porteføljen i 2004.

I analysen brukte Wood Mackenzie prisforutsetningene fra nasjonalbudsjettene for 2004 og 2005:

År

NB 2004 NOK/fat

NB 2005 NOK/fat

2004

175,2

254,0

2005

154,6

230,0

2006

144,2

210,0

2007

144,2

190,0

2008

144,2

180,0


Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Olje- og energidepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten.

Rapporten fra Wood Mackenzie Engelsk (pdf format)