Historisk arkiv

Åpning av Statkrafts konferansesenter i Tyssedal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tale av olje- og energiminister Einar Steensnæs - ved åpningen av konferansesenteret i Tyssedal, 12.05.2004

Åpning av Statkrafts konferansesenter i Tyssedal

Tusen takk for invitasjonen til åpningen av konferansesenteret i Tyssedal.

Som energiminister synes jeg det er ekstra spennende å bli invitert hit. Tyssedal symboliserer norsk energihistorie. Dette var et av stedene utviklingen av dagens moderne energihistorie startet.

99 prosent av all kraft som produseres i Norge er vannkraft. Dette sier alt om hvor viktig vannkraften er for oss.

Vannkraften har en lang historie og den har vært en viktig forutsetning for industrialiseringen av Norge. Vannkraften er vår mest tradisjonsrike kraftkilde.

Det er gledelig at Statkraft åpner et konferansesenter i Tyssedal. For lokalsamfunnet er det viktig at en aktør som Statkraft bidrar med lokal og regional verdiskaping.

Det er nok ingen tilfeldighet at akkurat dette stedet ble valgt. Tyssedal er et av de eldste og viktigste industristedene i Norge. Stedet har lange tradisjoner og selskapet AS Tyssefaldene ble etablert allerede i 1906.

Som følge av datidens dårlige overføringsteknologi for kraft, er slik industri fra denne tiden alltid lokalisert nær kraftutbyggingene. Tyssedal er et godt eksempel på dette. Samfunnet er bygd opp rundt kraftstasjonene og industrien.

Konferansesenteret får tilgang på mye kraft- og industrihistorie som følge av en ypperlig beliggenhet. Tyssedal kraftstasjon (Tysso I) ble fredet av Riksantikvaren 15. mai 2000, og fremstår i dag som Norges best bevarte kraftanlegg fra begynnelsen av forrige århundre.

Konferansesenteret er lokalisert i den gamle verkstedbygningen like ved Tysso I. Senteret vil etter hva jeg har forstått samarbeide tett med Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Jeg er overbevist om at dette blir et nyttig og fruktbart samarbeid, og ikke minst veldig interessant for alle fremtidige brukere.

Som kjent har Statkraft vokst til et stort og etter hvert internasjonalt konsern. Jeg setter derfor ekstra stor pris på at Statkraft nå demonstrerer sin lokale forankring gjennom sitt engasjement i Tyssedal.

Når Statkraft legger et konferansesenter her i Tyssedal gir det en indikasjon om et stort engasjement, og en vilje til fortsatt å være en integrert del av lokalsamfunnet. Det er meget gledelig.

Det er viktig at store aktører som Statkraft er synlige i lokalsamfunnet og viser verdien av å investere i lokalsamfunn som Tyssedal.

Statkraft har virkelig bygget opp et flott konferansesenter, som jeg håper vil være til stor glede for mange i fremtiden.

Takk for oppmerksomheten!