Historisk arkiv

Anbudsinvitasjon: Drift av regionale flyruter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbud for drift av regionale flyruter i Norge i perioden fra 1. april 2003 til 31. mars 2006. Flyselskaper i alle EØS-land er invitert til å levere anbud. (10.05.02)

Pressemelding

Nr.: 54/2002
Dato: 10.05.02

Anbudsinvitasjon: Drift av regionale flyruter

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbud for drift av regionale flyruter i Norge. Flyselskaper i alle EØS-land er invitert til å levere anbud.

- Denne åpne anbudskonkurransen omfatter trafikk ved regionale lufthavner, og anbudene skal gjelde for perioden fra 1. april 2003 til 31. mars 2006. Innen flyrutetrafikk er dette den klart største offentlige anbudskonkurransen i hele Europa, opplyser samferdselsminister Torild Skogsholm.

De regionale flyrutene, som i dag hovedsakelig trafikkeres av Widerøe’s Flyveselskap ASA, omfatter 29 lufthavner og har rundt 1,5 millioner passasjerer. Trafikkgrunnlaget er stort, og det ligger til rette for fortsatt vekst i trafikken. Hensikten med anbudsutformingen er å sikre effektiv konkurranse om de ulike ruteområdene.

Enerett til regional ruteflyging vil bli gitt til dem som har lavest anbud, det vil si det laveste behovet for tilskudd fra staten. Flyselskap som får enerett til regional ruteflyging må ha gyldig lisens for drift av flyselskap i EØS-området. I tillegg forutsettes det at innlevert anbud oppfyller de krav som Samferdselsdepartementet har fastsatt for driften av rutene. Slike krav omfatter blant annet billettpriser, antall avganger og flyenes størrelse og setekapasitet.

I anbudsutlysningen er det pekt på at anbud bare er aktuelt dersom ingen flyselskaper vil trafikkere de aktuelle rutestrekningene på forretningsmessige vilkår.

Regjeringen la i statsråd 7. mai i år fram et forslag om at lufthavnene Vardø, Narvik og Fagernes fra 1. april 2003 ikke skal betjenes av anbudsruter, det vil si regionale flyruter som drives med økonomisk tilskudd fra staten. Så snart Stortinget har behandlet dette forslaget og eventuelt vedtatt endringer i flyrutestrukturen, vil tilsvarende endringer bli innarbeidet i anbudsopplegget.

Ruter og ruteområder

Anbudsinnbydelsen omfatter 15 ruteområder som igjen er fordelt på i alt 20 anbud. Ti av ruteområdene består av ett enkelt anbud og de øvrige ruteområdene av to anbud hver. For ruteområder med to anbud og for noen andre forhåndsdefinerte kombinasjoner er det anledning for flyselskapene til å slå sammen anbudene til ett samlet anbud.

Ruteområdene er som følger:

Ruteområde 1
1A Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta
1B Vardø – Kirkenes

Ruteområde 2
2 Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen – Tromsø

Ruteområde 3
3 Lakselv – Tromsø

Ruteområde 4
4 Andenes – Bodø, Andenes – Tromsø

Ruteområde 5
5 Stokmarknes – Bodø

Ruteområde 6
6A Svolvær – Bodø

6B Leknes – Bodø

Ruteområde 7
7 Røst – Bodø

Ruteområde 8
8 Narvik (Framnes) – Bodø

Ruteområde 9
9A Brønnøysund – Bodø, Brønnøysund – Trondheim
9B Sandnessjøen – Bodø, Sandnessjøen – Trondheim

Ruteområde 10
10A Mo i Rana – Bodø, Mo i Rana – Trondheim, Mosjøen – Bodø, Mosjøen – Trondheim
10B Namsos – Trondheim, Rørvik – Trondheim

Ruteområde 11
11 Florø – Oslo, Florø – Bergen

Ruteområde 12
12 Førde – Oslo, Førde – Bergen

Ruteområde 13
13A Sogndal – Oslo, Sogndal – Bergen
13B Sandane – Oslo, Sandane – Bergen, Ørsta - Volda – Oslo, Ørsta - Volda - Bergen

Ruteområde 14
14 Fagernes - Oslo

Ruteområde 15
15 Røros - Oslo

Frist for innlevering av anbud er satt til 14. juni i år. Valg av flyselskap vil skje tidligst 19. august 2002. Flyselskaper i hele EØS-området kan delta i anbudskonkurransen, forutsatt at selskapene har nødvendig lisens.

Anbudsinnbydelsen

Press release in English